Zakupy na raty

odlewy z żeliwa

 

Włazy kanałowe typu:
 

  • OP 500 -5ton,
  • OP 600 -5ton,
  • BO 600-15ton,
  • D 400 - 25 i 40 ton.

 

 

 

 

 

 

Skrzynki uliczne:

 

 

 

 

 

 

Stopnie studzienkowe:

 

 

 

 

 

 

Wpusty ściekowe uliczne:

 

 

 

 

 

Groty: